InEen Zelfevaluatie Zorggroepen

De ketenzorgorganisaties die zijn aangesloten bij InEen, Vereniging voor organisaties voor eerstelijnszorg, werken aan een systematisch kwaliteitsbeleid. In 2012 zijn daartoe kritische kwaliteitskenmerken opgesteld. Sinds 2013 wordt de systematiek ontwikkeld waarmee zij hun kwaliteit op een gestructureerde wijze kunnen toetsen en borgen. Onderdeel hiervan is een zelfevaluatie. De resultaten uit deze zelfevaluatie worden op het besloten deel van deze website ontsloten.

InEen maakt deze zelfevaluatie voor ketenzorggroepen mogelijk in samenwerking met Totta research.

 

 

Inloggen

Een moment a.u.b.